Formulari de registre

Per a registrar-te en aquesta web cal omplir el següent formulari. Recorda que aquí has d'introduir les dades de persona física del Gerent de l'empresa ja que aquestes seran les que constaran automàticament en els contractes de treball. Un cop omplertes, dins l'apartat de "Gestió de Promotors", hauràs d'omplir les dades de la persona física o jurídica que actúa com a promotor davant la Seguretat Social.Dades identificatives

Cliqueu a la imatge per canviar-la
Login i password
Veure password

Logo

Mustramit ha treballat i continua treballant amb centenars de promotors de tot el país, treballant sempre amb la màxima digitalització, agilitat i diligència.